ความรู้

posted on 19 Jul 2009 13:11 by aomnut

งานวิจัยเกี่ยวกับการนำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมา

 

รักษาไข้หวัดใหญ่2009 ได้สำเร็จ

 

     ข่าวสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” มีการใช้ – วิจัยพบว่าสามารถป้องกัน และรักษาไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ เป็นความหวังของคนไทยและชาวโลกขึ้นมาทันที และที่นี่ จ.ปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยสมุนไพร – การแพทย์แผนไทย และเป็นแหล่งผลิตใหญ่สมุนไพรบ้านดงบังวัตถุดิบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่จะพาไปได้รับข่าวดีนี้พร้อม ๆ กัน                                                               

     ดร.เภสัชกรหญิงสุภาภรณ์ ปิติพร เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลอภัยภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีกล่าวว่า “ ฟ้าทะลายโจรขอเรียนว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ ฟ้าทะลายโจรใช้มาเป็น1,000ปีในแถบเอเชียนี้ เมื่อประมาณ 90ปี โดยในปี คศ. 1919 มีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ทั้งในยุโรป และอินเดีย คนตายหลายล้านคน ในอินเดียใช้ฟ้าทะลายโจรในการรักษาไข้หวัดในขณะนั้น ฟ้าทะลายโจรมีชื่อเสียงมานานแล้ว ในประเทศไทยหลายพื้นที่ใช้รักษาไข้หวัดหวัด หลายพื้นที่ให้มีการกินใบฟ้าทะลายโจร”

      “ในประเทศ ตะวันตกใช้เป็นยารักษา และป้องกันหวัด – หวัดใหญ่ มีการศึกษาวิจัย ในเชิงป้องกันโดยการศึกษาการให้เด็กกินฟ้าทะลายโจร 3 อาทิตย์ ขนาด 250 มิลลิกรัม ชนิดผงแห้ง ซึ่งมีเอ็นโดนกราโฟไรด์ขนาดประมาณ 11.2 มก/วัน ผลการศึกษาพบว่าเด็กกินฟ้าทะลายโจรมีอัตราการป่วยเป็นโรคหวัดน้อยกว่าเด็กไม่กิน 2 เท่า เป็นหลักฐานสนับสนุนการใช้ฟ้าทะลายโจรป้องกันหวัด"

      “และยังมีการวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนเชื่อถือได้ ยืนยันว่าฟ้าทะลายโจรสามารถลดผลของหวัด ไอ จาม เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว ไข้ ลดอาการติดเชื้อซ้ำซ้อนจากเชื้อแบททีเรีย จน เป็นเหตุผลที่ทำให้กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียร์ใช้ฟ้าทะลายโจร ในเรื่องการรักษาหวัด ประเทศ ไทยเองได้คัดเลือกฟ้าทะลายโจรเป็นบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยเช่นกัน”   

      " ฤทธิ์ของสารเอนโดรกราโฟไลน์ในฟ้าทะลายโจร ในการวิจัยพบว่า ยับยั้งไกรโครโปรตีนหรือการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสหวัด ไม่ให้แพร่ออกลูกหลาน พร้อม ๆ ไปหยุดยั้งความสามารถไวรัสไปสู่เซลล์เกาะผนังเซลล์คนเราลดลงได้ด้วย”

 

         ซึ่งจากงานวิจัยนี้ที่ข้าพเจ้าทำขึ้นมาก็เพื่อให้รู้ว่าสมุนไพรไทยก็สามารถที่จะใช้รักษา  และตอนนี้ก็มีการหาทางที่จะนำสมุนไพรมาใช้รักษาโรคไข้หวัดได้แล้วโดยได้จากสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเรานี้เอง

 

        แหล่งข้อมูล : http://www.oknation.net/blog/vbac/2009/07/27/entry-2