life

posted on 19 Jul 2009 13:12 by aomnut

     

    ความรู้เรื่องสมุนไพรยังมีอีกมากมายเพียงแค่ท่านลองไปศึกษาค้นคว้าหาเดียวก็จะเจอเองและท่านยังสามารถนำความรู้ในส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้       

 \

       อยากฝากบอกทุกคนว่าเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องล่อเล่นแค่ เพียงผลาดก้าวเดี่ยวก็ชีวิตแล้ว          

 

      เรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้  ใช่ไหมค่ะ

 

ผลไม้                                                  สมุนไพร

 

                                                   ขมิ้นชัน